doctorbank-vitamin-วิตามินซี แก้หวัด-cover

วิตามิน ซี แก้หวัดได้ จริงหรือไม่?

เมื่อนึกถึง “ไข้หวัด” วิตามิน ซี เป็นสิ่งแรกนึกถึง และเชื่อกันมา ว่าวิตามิน ซี แก้หวัดได้ มาดูกันว่า วิตามิน ซี ช่วยรักษาโรคไข้หวัดได้จริงไหม?