เมลาโทนิน

อย่าทาน!! เมลาโทนิน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้

เมลาโทนินคือ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย

แม้ว่าจะมีชื่อเสียงในฐานะ ตัวช่วยการนอนหลับ จากธรรมชาติ
แต่ก็มีผลอย่างมาก ต่อสุขภาพด…